Lê Vũ Vương
 • Lê Vũ Vương
 • Tổ Vật lí-CN
 • Tổ trưởng
 • 0945427676
 • levuvuong78@gmail.com
 • Thạc sĩ
Cao Văn Thạnh
 • Cao Văn Thạnh
 • Tổ Vật lí-CN
 • Tổ Phó Chuyên môn
 • 0961155466
 • Caothayvl@gmail.com
 • Thạc sỹ
Kiều Quang Trung
 • Kiều Quang Trung
 • Tổ Vật lí-CN
 • Giáo viên
 • 0988855244
 • Kieutrung.tunghia1@gmail.com
 • Thạc sỹ
Phạm Quốc Danh
 • Phạm Quốc Danh
 • Tổ Vật lí-CN
 • Phó bí thư Đoàn
 • 01688456015
 • quocdanhonline@gmail.com
 • Thạc sỹ, PBT Đoàn Nhiệm kì: 2020-2021
Trương Thị Họp
 • Trương Thị Họp
 • Tổ Vật lí-CN
 • Giáo viên
 • 0905481434
 • hoptn1@gmail.com
Trần Thị Kim Anh
 • Trần Thị Kim Anh
 • Tổ Vật lí-CN
 • 01685176381
 • vothanhhung76@gmail.com
Trần Thị Thu Hường
 • Trần Thị Thu Hường
 • Tổ Vật lí-CN
 • Giáo viên
 • 0914922185
 • anxuan76@gmail.com
Ngô Thị Kim Chung
 • Ngô Thị Kim Chung
 • Tổ Vật lí-CN
 • Giáo viên
 • 01266558967
 • kimchungtn1@gmail.com
 • Thạc sỹ
Ngô Thị Thanh Thương
 • Ngô Thị Thanh Thương
 • Tổ Vật lí-CN
 • Giáo viên
 • 0981985177
 • thanhthuong.tunghia@gmail.com
Phạm Thị Minh Tâm
 • Phạm Thị Minh Tâm
 • Tổ Vật lí-CN
 • Giáo viên
 • 0979459786
 • phamthiminhtamtn1@gmail.com