Lâm Duy Kiệt
 • Lâm Duy Kiệt
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ trưởng
 • 0914226535
 • lamduykiet@gmail.com
Nguyễn Võ Văn Lâm
 • Nguyễn Võ Văn Lâm
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ trưởng
 • 0905507497
 • lamenglishtn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Em
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ trưởng chuyên môn
 • 0905965000
 • nguyenemnguyen@gmail.com
Lê Vũ Vương
 • Lê Vũ Vương
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ trưởng
 • 0945427676
 • levuvuong78@gmail.com
 • Thạc sĩ
Trần Xuân An
 • Trần Xuân An
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ trưởng
 • 0914248110
 • anxuan76@gmail.com
Nguyễn Thị Đáo
 • Nguyễn Thị Đáo
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ trưởng
 • 0978388704
 • tnnguyenthidao90@gmail.com
Nguyễn Phỉ Đức Trung
 • Nguyễn Phỉ Đức Trung
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ trưởng
Lê Thị Thanh Hương
 • Lê Thị Thanh Hương
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ trưởng
 • 0933213195
 • thanhhuongtn1@gmail.com
Cao Văn Thạnh
 • Cao Văn Thạnh
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ Phó Chuyên môn
 • 0961155466
 • Caothayvl@gmail.com
 • Thạc sỹ
Kiều Quang Trung
 • Kiều Quang Trung
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0988855244
 • Kieutrung.tunghia1@gmail.com
 • Thạc sỹ
Phạm Quốc Danh
 • Phạm Quốc Danh
 • Tổ Chuyên môn
 • Phó bí thư Đoàn
 • 01688456015
 • quocdanhonline@gmail.com
 • Thạc sỹ, PBT Đoàn Nhiệm kì: 2020-2021
Trương Thị Họp
 • Trương Thị Họp
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0905481434
 • hoptn1@gmail.com
Trần Thị Kim Anh
 • Trần Thị Kim Anh
 • Tổ Chuyên môn
 • 01685176381
 • vothanhhung76@gmail.com
Trần Thị Thu Hường
 • Trần Thị Thu Hường
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0914922185
 • anxuan76@gmail.com
Ngô Thị Kim Chung
 • Ngô Thị Kim Chung
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 01266558967
 • kimchungtn1@gmail.com
 • Thạc sỹ
Ngô Thị Thanh Thương
 • Ngô Thị Thanh Thương
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0981985177
 • thanhthuong.tunghia@gmail.com
Phạm Thị Minh Tâm
 • Phạm Thị Minh Tâm
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0979459786
 • phamthiminhtamtn1@gmail.com
Tống Thị Châu Long
 • Tống Thị Châu Long
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ Phó Chuyên môn
 • 0961201969
 • chaulong71@gmail.com
Hồ Thị Thanh Thu
 • Hồ Thị Thanh Thu
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0909306329
 • thanhthuqnqn@gmail.com
Phan Thị Lưu Hoàng
 • Phan Thị Lưu Hoàng
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0977930217
 • luuhoang.ptlh@gmail.com
Huỳnh Thị Hoàng
 • Huỳnh Thị Hoàng
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0986787453
 • huynhhoangtn1@gmail.com
Đinh Thị Sen
 • Đinh Thị Sen
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0934839964
 • baolam287@gmail.com
 • Thạc sỹ hóa học
Nguyễn Thị Lan Anh
 • Nguyễn Thị Lan Anh
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0919339367
 • lananh99nt@gmail.com
Trần Thị Xuyên
 • Trần Thị Xuyên
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0985991211
 • xuyentunghia1@gmail.com
Nguyễn Phước Hiệp
 • Nguyễn Phước Hiệp
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0919192327
 • ngphuochiep@gmail.com
Nguyễn Thị Mỹ Bình
 • Nguyễn Thị Mỹ Bình
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0978743826
 • lethanhdan05@gmail.com
Dương Thị Hồng
 • Dương Thị Hồng
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0944510714
 • hongtunghia1@gmail.com
Phạm Thị Thúy Vân
 • Phạm Thị Thúy Vân
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0905530898
 • thuyvansu78@gmail.com
Lê Văn Đạt
 • Lê Văn Đạt
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0914226522
 • levandattn1@gmail.com
Nguyễn Thị Diệu Thúy
 • Nguyễn Thị Diệu Thúy
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0944620859
 • ntdthuysh@gmail.com
Thượng Tiểu Loan
 • Thượng Tiểu Loan
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0935734444
 • thuongtieuloan@gmail.com
Võ Đức Đủ
 • Võ Đức Đủ
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ Phó Chuyên môn
 • 0984789974
 • thayvotn1@gmail.com
Đỗ Thị Tuyết Lan
 • Đỗ Thị Tuyết Lan
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0909318138
 • tuyetlantn1@gmail.com
Lê Tấn Dũng
 • Lê Tấn Dũng
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ Phó Chuyên môn + Trưởng Ban TTND
 • 0985155266
 • letandungtdtttn1@gmail.com
Lê Trần Anh Vũ
 • Lê Trần Anh Vũ
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0988796952
 • leanhvuqn@gmail.com
Trần Thị Liên Hương
 • Trần Thị Liên Hương
 • Tổ Chuyên môn
 • Bí Thư Đoàn
 • 0909621239
 • tranthilienhuong269@gmail.com
Huỳnh Việt Hùng
 • Huỳnh Việt Hùng
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0985583513
 • Hungviettn1@gmail.com
Phạm Hòa Bình
 • Phạm Hòa Bình
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0905649872
 •  Hoabinhtn1@gmail.com
Ngô Thị Hồng Hạnh
 • Ngô Thị Hồng Hạnh
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0905826678
 • ngohonghanhtunghia1@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Thu
 • Nguyễn Thị Minh Thu
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0985975715
 • minhthutn1qn@gmail.com
Dương Lê Mai
 • Dương Lê Mai
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0906592716
 • duonglemaitn1@gmail.com
Phạm Thị Cúc
 • Phạm Thị Cúc
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 01626501039
 • Phamthicuc10157983@gmail.com
Lê Thị Xuân Hiếu
 • Lê Thị Xuân Hiếu
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0986369141
 • lethixuanhieu.dth@gmail.com
Nguyễn Nhật Nam
 • Nguyễn Nhật Nam
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên - Phó Bí thư Đoàn
 • 0934838890
 • nhatnam0703@gmail.com
Đặng Duy Hoàng
 • Đặng Duy Hoàng
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0905597307
 • hoangdangduy79@gmail.com
Nguyễn Thị Cẩm Tú
 • Nguyễn Thị Cẩm Tú
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 01274173674
 • nguyencamtu1983@gmail.com
Trịnh Thị Thùy Trang
 • Trịnh Thị Thùy Trang
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0901121267
 • gv.thuytrang@gmail.com
Trương Thị Uyên Thơ
 • Trương Thị Uyên Thơ
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0905872747
 • truonguyentho@gmail.com
Phan Đình Hiến
 • Phan Đình Hiến
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0935493047
 • Phandinhhien68@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Trâm
 • Nguyễn Thị Minh Trâm
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0984390089
 •  Tramtoantn1@gmail.com
Đặng Đức Phú
 • Đặng Đức Phú
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ Phó Chuyên môn
 • 0986626817
 • phutn1@gmail.com
Lê Thị Minh Trang
 • Lê Thị Minh Trang
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • leminhtrang@gmail.com
Chế Thị Nga
 • Chế Thị Nga
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo viên
 • 0935290442
 • Chethinga03@gmail.com
Huỳnh Thị Hiền
 • Huỳnh Thị Hiền
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0905902481
 • huynhthihienvan@gmail.com
Bùi Thị Thiên Thu
 • Bùi Thị Thiên Thu
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0913370768
 • minhthu.thpttn1@gmail.com
Phạm Thị Kiều
 • Phạm Thị Kiều
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0968348253
 • kieu7187@gmail.com
Nguyễn Thị Thu Trang
 • Nguyễn Thị Thu Trang
 • Tổ Chuyên môn
 • 0913529499
 • thutrang1129@gmail.com
Hồ Văn Thành
 • Hồ Văn Thành
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0905545290
 • thanhvantqd@gmail.com
Nguyễn Văn Lương
 • Nguyễn Văn Lương
 • Tổ Chuyên môn
 • 0969314897
 • luongtunghia1@gmail.com
Lê Thị Bích Huyền
 • Lê Thị Bích Huyền
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0986803688
 • bichhuyen.tn1@gmail.com
Lưu Thị Nga
 • Lưu Thị Nga
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0935127334
 • bahieu2013@gmail.com
Nguyễn Thị Minh
 • Nguyễn Thị Minh
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0913559306
 • Minhhieu140682@gmail.com
Phan Thị Hồng Giỏi
 • Phan Thị Hồng Giỏi
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0968323757
 • chanthanh108@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hà
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0919862399
 • lethuhatn1@gmail.com
Đặng Thị Mai Trâm
 • Đặng Thị Mai Trâm
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0983780731
 • tramdangthi@gmail.com
 • Tiến sĩ ( Quyết định số 737/QĐ-ĐHSPHN ngày 24/3/2021 của Trường ĐHSP Hà Nội)
Nguyễn Thị Thanh Huệ
 • Nguyễn Thị Thanh Huệ
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ Phó Chuyên môn
 • 075837143
 • huenguyentn1@gmail.com
Dương Duy Thanh
 • Dương Duy Thanh
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0988386760
 • ddthanh86@gmail.com
Nguyễn Tiến Dũng
 • Nguyễn Tiến Dũng
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 01657967235
 • Dungenglish123@gmail.com
 • Trần Thị Mỹ Tâm
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0935584187
 • mytamanhvantn1@gmail.com
Phạm Thị Thu Thanh
 • Phạm Thị Thu Thanh
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0976960887
 • Thuthanh1176@gmail.com
Lê Quang Trung
 • Lê Quang Trung
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 01698550269
 • letrungtunghia1@gmail.com
Phạm Thị Thu Vân
 • Phạm Thị Thu Vân
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0979745645
 • thuvan260376@yahoo.com.vn
Vũ Thị Bạch Trinh
 • Vũ Thị Bạch Trinh
 • Tổ Chuyên môn
 • Tổ Phó Chuyên môn
 • 0905442057
 • trinhvtb@gmail.com
 • Thạc sỹ
Phạm Nguyễn Minh Trâm
 • Phạm Nguyễn Minh Trâm
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0934836124
 • phamnguyenminhtram@gmail.com
Mai Thị Phượng
 • Mai Thị Phượng
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0984814597
 • maiphuongtunghia1@gmail.com
Huỳnh Trọng Viễn
 • Huỳnh Trọng Viễn
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0981034468
 • trongvien1995@gmail.com
Cao Thị Hồng Phấn
 • Cao Thị Hồng Phấn
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0935881700
 • caohongphantn1@gmail.com
Trần Thị Thanh Thủy
 • Trần Thị Thanh Thủy
 • Tổ Chuyên môn
 • Giáo Viên
 • 0972373354
 • thuydelta87@gmail.com