Lê Thị Thanh Hương
 • Lê Thị Thanh Hương
 • Tổ Sử-Địa-GDCD
 • Tổ trưởng
 • 0933213195
 • thanhhuongtn1@gmail.com
Phạm Thị Thúy Vân
 • Phạm Thị Thúy Vân
 • Tổ Sử-Địa-GDCD
 • Giáo viên
 • 0905530898
 • thuyvansu78@gmail.com
Lê Thị Bích Huyền
 • Lê Thị Bích Huyền
 • Tổ Sử-Địa-GDCD
 • Giáo Viên
 • 0986803688
 • bichhuyen.tn1@gmail.com
Lưu Thị Nga
 • Lưu Thị Nga
 • Tổ Sử-Địa-GDCD
 • Giáo Viên
 • 0935127334
 • bahieu2013@gmail.com
Nguyễn Thị Minh
 • Nguyễn Thị Minh
 • Tổ Sử-Địa-GDCD
 • Giáo Viên
 • 0913559306
 • Minhhieu140682@gmail.com
Phan Thị Hồng Giỏi
 • Phan Thị Hồng Giỏi
 • Tổ Sử-Địa-GDCD
 • Giáo Viên
 • 0968323757
 • chanthanh108@gmail.com
 • Lê Thị Thu Hà
 • Tổ Sử-Địa-GDCD
 • Giáo Viên
 • 0919862399
 • lethuhatn1@gmail.com
Đặng Thị Mai Trâm
 • Đặng Thị Mai Trâm
 • Tổ Sử-Địa-GDCD
 • Giáo Viên
 • 0983780731
 • tramdangthi@gmail.com
 • Tiến sĩ ( Quyết định số 737/QĐ-ĐHSPHN ngày 24/3/2021 của Trường ĐHSP Hà Nội)
Nguyễn Thị Thanh Huệ
 • Nguyễn Thị Thanh Huệ
 • Tổ Sử-Địa-GDCD
 • Tổ Phó Chuyên môn
 • 075837143
 • huenguyentn1@gmail.com
Dương Duy Thanh
 • Dương Duy Thanh
 • Tổ Sử-Địa-GDCD
 • Giáo Viên
 • 0988386760
 • ddthanh86@gmail.com