Rà soát học sinh có nhu cầu học tập tại nơi cư trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kính gửi Quý bậc phụ huynh

Thực hiện Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19, nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; trung tâm GDNN – GDTX các huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh rà soát, lập danh sách học sinh có nguyện vọng học tập tại trường học nơi học sinh cư trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Nay nhà trường thông báo đến Quý bậc phụ huynh, các em học sinh niên khóa 2021-2022 của Trường THPT số 1 Tư Nghĩa đang ở ngoài tỉnh,  có nguyên vọng học ở nơi cư trú trong thời gia phòng, chống dịch Covid-19 thì báo ngay cho nhà trường qua số điện thoại 02553910777 ( trong giờ hành chính) hoặc số 0976578765 ( Thầy Lâm Tín), từ nay đến 16 giờ ngày 30/8/2021.

Nhà trường sẽ tổng hợp báo cáo cho Sở theo quy định.

Trân trọng!