Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa

  • Điện thoại: 02553910777-02553845538
  • Email: c3so1tunghia@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: 366- Nguyễn Huệ, TDP 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi