Lịch công tác tuần 15 (từ 14/12/2020 đến 19/12/2020)

Lượt xem:


                                  TUẦN 15 (từ 14/12/2020 đến 19/12/2020)

Thứ/Ngày Buổi sáng Buổi chiều
Thứ Hai   Áp dụng TKB mới  BDHSG K11
Thứ Ba Học theo TKB
Thứ Tư Học theo TKB
Thứ Năm Học theo TKB
Thứ Sáu Học theo TKB Họp HĐSP tháng 12
Thứ Bảy Học theo TKB Toàn trường học bù
Chủ nhật Học theo TKB