Một vài hình ảnh về tổng kết năm học 2021-2022

Một vài hình ảnh về tổng kết năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Sổ tay đảm bảo an toàn Phòng chống Covid-19

Sổ tay đảm bảo an toàn Phòng chống Covid-19

Lượt xem:

...
Khóa 1993-1996

Khóa 1993-1996

Lượt xem:

...
Hướng dẫn thu học phí năm học 2021-2022

Hướng dẫn thu học phí năm học 2021-2022

Lượt xem:

  ...
Thư cám ơn Cựu Học Sinh Tư Nghĩa

Thư cám ơn Cựu Học Sinh Tư Nghĩa

Lượt xem:

...
THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC

THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC

Lượt xem:

...
Kế hoạch tựu trường và khai giảng năm học  2021-2022

Kế hoạch tựu trường và khai giảng năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Rà soát học sinh có nhu cầu học tập tại nơi cư trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Rà soát học sinh có nhu cầu học tập tại nơi cư trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Lượt xem:

Kính gửi Quý bậc phụ huynh Thực hiện Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19, nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi yêu cầu phòng GDĐT... ...
Trang 1 / 41234 »