Quyết định khen thưởng học sinh giỏi lớp 12- năm học 2021-2022

Quyết định khen thưởng học sinh giỏi lớp 12- năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Hưởng ứng cuộc thi “Chung tay phòng, chống dịch Covid””

Hưởng ứng cuộc thi “Chung tay phòng, chống dịch Covid””

Lượt xem:

Kính gửi -Quý Thầy Cô giáo   ...
Thư cám ơn Cựu Học Sinh Tư Nghĩa

Thư cám ơn Cựu Học Sinh Tư Nghĩa

Lượt xem:

...
Rà soát học sinh có nhu cầu học tập tại nơi cư trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Rà soát học sinh có nhu cầu học tập tại nơi cư trú trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

Lượt xem:

Kính gửi Quý bậc phụ huynh Thực hiện Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19, nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi yêu cầu phòng GDĐT... ...
Quy định chế độ làm việc của Giáo viên

Quy định chế độ làm việc của Giáo viên

Lượt xem:

...
Kế hoạch hoạt đông công đoàn cơ sở

Kế hoạch hoạt đông công đoàn cơ sở

Lượt xem:

...
Mái trường thân yêu!

Mái trường thân yêu!

Lượt xem:

...
Kế hoạch hoạt động Tháng 3

Kế hoạch hoạt động Tháng 3

Lượt xem:

...
Hội thi Rung chuông vàng

Hội thi Rung chuông vàng

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »