Quyết định khen thưởng học sinh giỏi lớp 12- năm học 2021-2022

Quyết định khen thưởng học sinh giỏi lớp 12- năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Quyết định giao chỉ tiêu năm học 2022-2023

Quyết định giao chỉ tiêu năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
ATGT

ATGT

Lượt xem:

https://quangngai01-my.sharepoint.com/personal/5102061798_quangngai_itrithuc_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F5102061798%5Fquangngai%5Fitrithuc%5Fvn%2FDocuments%2FATGT%20THPTTN1%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2F5102061798%5Fquangngai%5Fitrithuc%5Fvn%2FDocuments&ct=1640162508821&or=Teams%2DHL ...
Hưởng ứng cuộc thi “Chung tay phòng, chống dịch Covid””

Hưởng ứng cuộc thi “Chung tay phòng, chống dịch Covid””

Lượt xem:

Kính gửi -Quý Thầy Cô giáo   ...
Hướng dẫn dạy và học đầu năm học 2021-2022

Hướng dẫn dạy và học đầu năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Thông báo kết quả phúc khảo bài thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

Lượt xem:

...
Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến

Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »