Bổ sung thông tin cá nhân của học sinh Khối 10, 11, 12 năm học 2021-2022.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu của nhà trường, yêu cầu tất cả học sinh khối 10, 11, 12 theo học tại trường THPT Số 1 Tư Nghĩa năm học 2021-2022, bổ sung thông tin cá nhân theo mẫu đính kèm trong mã QR và gửi trước ngày 18/8/2021.

                     – Hướng dẫn: B1: Học sinh mở ứng dụng Zalo
                                             B2: Mở cài đặt Zalo
                                             B3: Chọn QR của tôi, chọn tuỳ chọn quét mã QR, để quét mã QR ở hình trên
                                             B4: Nhập thông tin vào biểu mẫu và nhấn nút Gửi
                    – Mọi thắc mắc liên hệ đ/c Tài: 0939 614 422 (Nhân viên CNTT của trường)